Cắt giảm văn phòng và một cục của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

0
196

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 35/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

</p> <p>Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Đường bộ sẽ giữ nguyên 9 vụ như hiện hành, cắt bỏ Văn phòng của Tổng cục.<br /> </p> <p>Sau khi cắt bỏ Cục quản lý đường bộ cao tốc, Tổng cục sẽ còn lại 5 cục gồm: Cục Quản lý xây dựng đường bộ; Cục Quản lý đường bộ 1; Cục Quản lý đường bộ 2; Cục Quản lý đường bộ 3; Cục Quản lý đường bộ 4.</p> <p>Theo Quyết định 35, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật.</p> <p>Tổng cục Đường bộ có nhiệm vụ xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước… để Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền.</p> <p>Tổng cục Đường bộ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế – kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công bố; tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ.</p> <p>Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về giao thông vận tải đường bộ sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành.</p> <p>Tổng cục Đường bộ có nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý đường bộ cao tốc; quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (trừ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh); quản lý vận tải đường bộ; an toàn giao thông đường bộ…</p> <p>Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2018.<br /> </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.michalsiml.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=C%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+v%C4%83n+ph%C3%B2ng+v%C3%A0+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A5c+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A5c+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BB%99+Vi%E1%BB%87t+Nam&url=http%3A%2F%2Fwww.michalsiml.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html&via=Michalsiml+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.michalsiml.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.michalsiml.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html&media=http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=C%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+v%C4%83n+ph%C3%B2ng+v%C3%A0+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A5c+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A5c+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BB%99+Vi%E1%BB%87t+Nam" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=C%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+v%C4%83n+ph%C3%B2ng+v%C3%A0+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A5c+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A5c+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BB%99+Vi%E1%BB%87t+Nam%20-%20http%3A%2F%2Fwww.michalsiml.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.michalsiml.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.michalsiml.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" data-text="Cắt giảm văn phòng và một cục của Tổng cục Đường bộ Việt Nam" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/lam-gi-de-viet-nam-vao-danh-sach-thi-truong-moi-noi.html">Làm gì để Việt Nam vào danh sách thị trường mới nổi?</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://www.michalsiml.com/the-thao/nhan-dinh-darmstadt-vs-duisburg-23h30-ngay-248-hang-2-duc-201819.html">Nhận định Darmstadt vs Duisburg 23h30 ngày 24/8 (Hạng 2 Đức 2018/19)</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://www.michalsiml.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-23T04:14:59+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-23T04:14:59+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.michalsiml.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Michalsiml news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Cắt giảm văn phòng và một cục của Tổng cục Đường bộ Việt Nam"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5f6f340626074_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5f6f340626074" ><script>var block_td_uid_3_5f6f340626074 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5f6f340626074.id = "td_uid_3_5f6f340626074"; block_td_uid_3_5f6f340626074.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5f6f340626074_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5f6f340626074_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":8704,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5f6f340626074.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5f6f340626074.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5f6f340626074.post_count = "6"; block_td_uid_3_5f6f340626074.found_posts = "2986"; block_td_uid_3_5f6f340626074.header_color = ""; block_td_uid_3_5f6f340626074.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5f6f340626074.max_num_pages = "498"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5f6f340626074); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5f6f340627053" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5f6f340626074" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5f6f340627056" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5f6f340626074" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5f6f340626074 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-nhieu-tin-hieu-vuon-minh-tro-lai-tu-thi-truong-bds-khu-nam-tp-hcm-trong-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: Nhiều tín hiệu vươn mình trở lại từ thị trường BĐS Khu Nam Tp.HCM trong năm 2020"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Long Phát: Nhiều tín hiệu vươn mình trở lại từ thị trường BĐS Khu Nam Tp.HCM trong năm 2020"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-nhieu-tin-hieu-vuon-minh-tro-lai-tu-thi-truong-bds-khu-nam-tp-hcm-trong-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: Nhiều tín hiệu vươn mình trở lại từ thị trường BĐS Khu Nam Tp.HCM trong năm 2020">Địa ốc Long Phát: Nhiều tín hiệu vươn mình trở lại từ thị trường BĐS Khu Nam Tp.HCM trong năm 2020</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-bds-ven-sai-gon-duoc-du-doan-se-bung-no-nhung-thang-cuoi-nam-nay.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: BĐS ven Sài Gòn được dự đoán sẽ bùng nổ những tháng cuối năm nay."><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Long Phát: BĐS ven Sài Gòn được dự đoán sẽ bùng nổ những tháng cuối năm nay."/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-bds-ven-sai-gon-duoc-du-doan-se-bung-no-nhung-thang-cuoi-nam-nay.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: BĐS ven Sài Gòn được dự đoán sẽ bùng nổ những tháng cuối năm nay.">Địa ốc Long Phát: BĐS ven Sài Gòn được dự đoán sẽ bùng nổ những tháng cuối năm nay.</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/lieu-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-co-chinh-xac.html" rel="bookmark" title="Liệu thông tin Địa Ốc Long Phát lừa đảo có chính xác?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Liệu thông tin Địa Ốc Long Phát lừa đảo có chính xác?"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/lieu-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-co-chinh-xac.html" rel="bookmark" title="Liệu thông tin Địa Ốc Long Phát lừa đảo có chính xác?">Liệu thông tin Địa Ốc Long Phát lừa đảo có chính xác?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/04-ly-do-giup-bds-dia-oc-tien-an-tai-long-an-cat-canh-trong-nam-2020.html" rel="bookmark" title="04 lý do giúp BĐS Địa Ốc Tiến An tại Long An “cất cánh” trong năm 2020"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="04 lý do giúp BĐS Địa Ốc Tiến An tại Long An “cất cánh” trong năm 2020"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/04-ly-do-giup-bds-dia-oc-tien-an-tai-long-an-cat-canh-trong-nam-2020.html" rel="bookmark" title="04 lý do giúp BĐS Địa Ốc Tiến An tại Long An “cất cánh” trong năm 2020">04 lý do giúp BĐS Địa Ốc Tiến An tại Long An “cất cánh” trong năm 2020</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dau-tu-vao-dia-oc-long-phat-thoi-gian-nao-la-hoan-hao-nhat.html" rel="bookmark" title="Đầu tư vào Địa Ốc Long Phát thời gian nào là hoàn hảo nhất?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đầu tư vào Địa Ốc Long Phát thời gian nào là hoàn hảo nhất?"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dau-tu-vao-dia-oc-long-phat-thoi-gian-nao-la-hoan-hao-nhat.html" rel="bookmark" title="Đầu tư vào Địa Ốc Long Phát thời gian nào là hoàn hảo nhất?">Đầu tư vào Địa Ốc Long Phát thời gian nào là hoàn hảo nhất?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-khang-dinh-vi-the-vang-trong-danh-muc-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát – Khẳng định vị thế vàng trong danh mục đầu tư"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát – Khẳng định vị thế vàng trong danh mục đầu tư"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-khang-dinh-vi-the-vang-trong-danh-muc-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát – Khẳng định vị thế vàng trong danh mục đầu tư">Đất nền Địa Ốc Long Phát – Khẳng định vị thế vàng trong danh mục đầu tư</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5f6f340626074" data-td_block_id="td_uid_3_5f6f340626074"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5f6f340626074" data-td_block_id="td_uid_3_5f6f340626074"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://www.michalsiml.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='8704' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="95c8947598" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="240"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5f6f340629bbd_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5f6f340629bbd" ><script>var block_td_uid_8_5f6f340629bbd = new tdBlock(); block_td_uid_8_5f6f340629bbd.id = "td_uid_8_5f6f340629bbd"; block_td_uid_8_5f6f340629bbd.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5f6f340629bbd_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5f6f340629bbd_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5f6f340629bbd.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5f6f340629bbd.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5f6f340629bbd.post_count = "3"; block_td_uid_8_5f6f340629bbd.found_posts = "32100"; block_td_uid_8_5f6f340629bbd.header_color = "#"; block_td_uid_8_5f6f340629bbd.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5f6f340629bbd.max_num_pages = "10700"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5f6f340629bbd); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5f6f340629bbd class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/may-lanh-cong-nghiep-su-dung-loai-gas-nao-de-lam-lanh.html" rel="bookmark" title="Máy lạnh công nghiệp sử dụng loại gas nào để làm lạnh"><img width="113" height="96" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/lap-may-lanh-nha-xuong.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/lap-may-lanh-nha-xuong.jpg 700w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/lap-may-lanh-nha-xuong-696x591.jpg 696w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/lap-may-lanh-nha-xuong-495x420.jpg 495w" sizes="(max-width: 113px) 100vw, 113px" alt="" title="Máy lạnh công nghiệp sử dụng loại gas nào để làm lạnh"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/may-lanh-cong-nghiep-su-dung-loai-gas-nao-de-lam-lanh.html" rel="bookmark" title="Máy lạnh công nghiệp sử dụng loại gas nào để làm lạnh">Máy lạnh công nghiệp sử dụng loại gas nào để làm lạnh</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.michalsiml.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.michalsiml.com/author/maylanh24h">0932088994</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-26T03:49:37+00:00" >26 Tháng Chín, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/may-lanh-cong-nghiep-su-dung-loai-gas-nao-de-lam-lanh.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Máy lạnh công nghiệp sử dụng loại gas nào để làm lạnh MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP DÙNG MÔI CHẤT LẠNH GÌ Không có chất làm lạnh... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/tim-hieu-ve-kinh-nghiem-chon-lua-binh-ac-quy-phu-hop-voi-o-to-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu về kinh nghiệm chọn lựa bình ắc quy phù hợp với ô tô nhất hiện nay"><img width="72" height="96" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/a239ba9a78197d92f89fe562147d05cd.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/a239ba9a78197d92f89fe562147d05cd.png 769w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/a239ba9a78197d92f89fe562147d05cd-768x1023.png 768w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/a239ba9a78197d92f89fe562147d05cd-696x927.png 696w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/a239ba9a78197d92f89fe562147d05cd-315x420.png 315w" sizes="(max-width: 72px) 100vw, 72px" alt="" title="Tìm hiểu về kinh nghiệm chọn lựa bình ắc quy phù hợp với ô tô nhất hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/tim-hieu-ve-kinh-nghiem-chon-lua-binh-ac-quy-phu-hop-voi-o-to-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu về kinh nghiệm chọn lựa bình ắc quy phù hợp với ô tô nhất hiện nay">Tìm hiểu về kinh nghiệm chọn lựa bình ắc quy phù hợp với ô...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.michalsiml.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.michalsiml.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-24T10:53:15+00:00" >24 Tháng Chín, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/tim-hieu-ve-kinh-nghiem-chon-lua-binh-ac-quy-phu-hop-voi-o-to-nhat-hien-nay.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Trong thời gian gần đây, trên các diễn đàn hỏi đáp, tư vấn thay lắp phụ kiện ô tô có rất nhiều câu... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/phap-luat/tang-von-dieu-le-cong-ty-tnhh.html" rel="bookmark" title="Tăng vốn điều lệ công ty TNHH"><img width="128" height="67" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/tang-von-dieu-le-cong-ty-TNHH.jpg" alt="" title="Tăng vốn điều lệ công ty TNHH"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/phap-luat/tang-von-dieu-le-cong-ty-tnhh.html" rel="bookmark" title="Tăng vốn điều lệ công ty TNHH">Tăng vốn điều lệ công ty TNHH</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.michalsiml.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.michalsiml.com/author/batrung93">batrung93</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-22T09:48:33+00:00" >22 Tháng Chín, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.michalsiml.com/phap-luat/tang-von-dieu-le-cong-ty-tnhh.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Vốn điều lệ là một phần quan trọng của bất kỳ công ty nào. Trong công ty TNHH, vốn được góp từ một hoặc... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.michalsiml.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://www.michalsiml.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://www.michalsiml.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://www.michalsiml.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://www.michalsiml.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://www.michalsiml.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://www.michalsiml.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://www.michalsiml.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://www.michalsiml.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://www.michalsiml.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://www.michalsiml.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://www.michalsiml.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://www.michalsiml.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://www.michalsiml.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacai247.info/bong99" title="Link vào nhà cái Bong99 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/bong99</a>, <a href="https://tipkeomoingay.club/keo-thom" title="Tip Kèo Thơm - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/keo-thom</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a>, </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/may-lanh-cong-nghiep-su-dung-loai-gas-nao-de-lam-lanh.html" rel="bookmark" title="Máy lạnh công nghiệp sử dụng loại gas nào để làm lạnh"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/lap-may-lanh-nha-xuong-100x70.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/lap-may-lanh-nha-xuong-100x70.jpg 100w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/lap-may-lanh-nha-xuong-218x150.jpg 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/lap-may-lanh-nha-xuong-700x486.jpg 700w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Máy lạnh công nghiệp sử dụng loại gas nào để làm lạnh"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/may-lanh-cong-nghiep-su-dung-loai-gas-nao-de-lam-lanh.html" rel="bookmark" title="Máy lạnh công nghiệp sử dụng loại gas nào để làm lạnh">Máy lạnh công nghiệp sử dụng loại gas nào để làm...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-26T03:49:37+00:00" >26 Tháng Chín, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/tim-hieu-ve-kinh-nghiem-chon-lua-binh-ac-quy-phu-hop-voi-o-to-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu về kinh nghiệm chọn lựa bình ắc quy phù hợp với ô tô nhất hiện nay"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/a239ba9a78197d92f89fe562147d05cd-100x70.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/a239ba9a78197d92f89fe562147d05cd-100x70.png 100w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/a239ba9a78197d92f89fe562147d05cd-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tìm hiểu về kinh nghiệm chọn lựa bình ắc quy phù hợp với ô tô nhất hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/tim-hieu-ve-kinh-nghiem-chon-lua-binh-ac-quy-phu-hop-voi-o-to-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu về kinh nghiệm chọn lựa bình ắc quy phù hợp với ô tô nhất hiện nay">Tìm hiểu về kinh nghiệm chọn lựa bình ắc quy phù...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-24T10:53:15+00:00" >24 Tháng Chín, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/phap-luat/tang-von-dieu-le-cong-ty-tnhh.html" rel="bookmark" title="Tăng vốn điều lệ công ty TNHH"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/tang-von-dieu-le-cong-ty-TNHH-100x70.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/tang-von-dieu-le-cong-ty-TNHH-100x70.jpg 100w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/tang-von-dieu-le-cong-ty-TNHH-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tăng vốn điều lệ công ty TNHH"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/phap-luat/tang-von-dieu-le-cong-ty-tnhh.html" rel="bookmark" title="Tăng vốn điều lệ công ty TNHH">Tăng vốn điều lệ công ty TNHH</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-22T09:48:33+00:00" >22 Tháng Chín, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f6f34063c1ca --> <script type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.15'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.15'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.michalsiml.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.michalsiml.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>