Thiết bị Y tế Việt Nhật bị phạt và truy thu gần 14 tỷ tiền thuế

0
134

Tổng cục Thuế vừa ra quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo kết quả thanh tra đối với Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã chứng khoán JVC – HOSE). Thời kỳ thanh tra năm 2014, 2015, 2016, 2017.

</p> <p>Theo đó, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật bị phạt 1,86 tỷ đồng tiền khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm do có hành vi kê khai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.</p> <p>Thiết bị Y tế Việt Nhật còn có hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế giá trị gia tăng, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền phạt là 1,4 triệu đồng.</p> <p>Về biện pháp khắc phục hiệu quả, Thiết bị Y tế Việt Nhật bị truy thu số thuế tăng qua thanh tra với số tiền là 8 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng số tiền gần 7 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 665,7 triệu đồng; thuế nhà thầu 380,2 triệu đồng.</p> <p>Do chậm nộp, công ty cũng bị yêu cầu nộp thêm 3,7 tỷ đồng tiền phạt tính đến hết ngày 24/8. Trong đó tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng hơn 3,36 tỷ đồng, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 285 triệu đồng và hơn 94 triệu đồng tiền chậm nộp thuế nhà thầu.</p> <p>Công ty phải tự tính và nộp số tiền phạt chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 25/8 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước.</p> <p>Như vậy, ước tính tổng số tiền công ty này phải nộp cơ quan thuế là gần 14 tỷ đồng. Công ty phải chấp hành quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định này và sẽ bị cưỡng chế thi hành nếu quá thời hạn 10 ngày. Doanh nghiệp cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.</p> <p>Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tiền thân là công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt nhật, được thành lập vào ngày 27/09/2001 với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán, cho thuê thiết bị y tế, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị y tế. Trong những ngày đầu thành lập,vốn điều lệ của công ty là 6 tỷ đồng, nhân sự công ty chỉ có 5 người bao gồm lãnh đạo công ty, kế toán, kinh doanh, và kỹ thuật.</p> <p>Trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán độc lập bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam cho thấy, tính đến hết năm tài chính 2017 JVC còn lỗ lũy kế trên 1.019 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản còn gần 665 tỷ đồng. Nợ phải trả 137 tỷ đồng. </p> <p>JVC cũng còn hơn 402 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 19,2 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 527 tỷ đồng trong khi vốn góp chủ sở hữu 1.125 tỷ đồng.</p> <p>Cổ phiếu JVC rơi vào diện cảnh báo từ ngày 15/12/2017 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/3/2018 âm. Hiện, giá cổ phiếu JVC đang giao dịch xung quanh mức 3.110 đồng một cổ phiếu.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.michalsiml.com%2Fnha-dat%2Fthiet-bi-y-te-viet-nhat-bi-phat-va-truy-thu-gan-14-ty-tien-thue.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Thi%E1%BA%BFt+b%E1%BB%8B+Y+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nh%E1%BA%ADt+b%E1%BB%8B+ph%E1%BA%A1t+v%C3%A0+truy+thu+g%E1%BA%A7n+14+t%E1%BB%B7+ti%E1%BB%81n+thu%E1%BA%BF&url=http%3A%2F%2Fwww.michalsiml.com%2Fnha-dat%2Fthiet-bi-y-te-viet-nhat-bi-phat-va-truy-thu-gan-14-ty-tien-thue.html&via=Michalsiml+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.michalsiml.com/nha-dat/thiet-bi-y-te-viet-nhat-bi-phat-va-truy-thu-gan-14-ty-tien-thue.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.michalsiml.com/nha-dat/thiet-bi-y-te-viet-nhat-bi-phat-va-truy-thu-gan-14-ty-tien-thue.html&media=http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Thi%E1%BA%BFt+b%E1%BB%8B+Y+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nh%E1%BA%ADt+b%E1%BB%8B+ph%E1%BA%A1t+v%C3%A0+truy+thu+g%E1%BA%A7n+14+t%E1%BB%B7+ti%E1%BB%81n+thu%E1%BA%BF" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Thi%E1%BA%BFt+b%E1%BB%8B+Y+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nh%E1%BA%ADt+b%E1%BB%8B+ph%E1%BA%A1t+v%C3%A0+truy+thu+g%E1%BA%A7n+14+t%E1%BB%B7+ti%E1%BB%81n+thu%E1%BA%BF%20-%20http%3A%2F%2Fwww.michalsiml.com%2Fnha-dat%2Fthiet-bi-y-te-viet-nhat-bi-phat-va-truy-thu-gan-14-ty-tien-thue.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.michalsiml.com/nha-dat/thiet-bi-y-te-viet-nhat-bi-phat-va-truy-thu-gan-14-ty-tien-thue.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.michalsiml.com/nha-dat/thiet-bi-y-te-viet-nhat-bi-phat-va-truy-thu-gan-14-ty-tien-thue.html" data-text="Thiết bị Y tế Việt Nhật bị phạt và truy thu gần 14 tỷ tiền thuế" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/vang-mieng-va-usd-tu-do-cung-giam-gia-sang-dau-tuan.html">Vàng miếng và USD tự do cùng giảm giá sáng đầu tuần</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/hang-goi-xe-lon-nhat-trung-quoc-dung-dich-vu-di-nho-xe.html">Hãng gọi xe lớn nhất Trung Quốc dừng dịch vụ đi nhờ xe</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://www.michalsiml.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-26T04:10:56+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-26T04:10:56+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.michalsiml.com/nha-dat/thiet-bi-y-te-viet-nhat-bi-phat-va-truy-thu-gan-14-ty-tien-thue.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Michalsiml news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Thiết bị Y tế Việt Nhật bị phạt và truy thu gần 14 tỷ tiền thuế"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5f673c52d1201_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5f673c52d1201" ><script>var block_td_uid_3_5f673c52d1201 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5f673c52d1201.id = "td_uid_3_5f673c52d1201"; block_td_uid_3_5f673c52d1201.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5f673c52d1201_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5f673c52d1201_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":9657,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5f673c52d1201.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5f673c52d1201.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5f673c52d1201.post_count = "6"; block_td_uid_3_5f673c52d1201.found_posts = "2986"; block_td_uid_3_5f673c52d1201.header_color = ""; block_td_uid_3_5f673c52d1201.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5f673c52d1201.max_num_pages = "498"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5f673c52d1201); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5f673c52d5ac3" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5f673c52d1201" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5f673c52d5ac9" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5f673c52d1201" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5f673c52d1201 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-nhieu-tin-hieu-vuon-minh-tro-lai-tu-thi-truong-bds-khu-nam-tp-hcm-trong-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: Nhiều tín hiệu vươn mình trở lại từ thị trường BĐS Khu Nam Tp.HCM trong năm 2020"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Long Phát: Nhiều tín hiệu vươn mình trở lại từ thị trường BĐS Khu Nam Tp.HCM trong năm 2020"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-nhieu-tin-hieu-vuon-minh-tro-lai-tu-thi-truong-bds-khu-nam-tp-hcm-trong-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: Nhiều tín hiệu vươn mình trở lại từ thị trường BĐS Khu Nam Tp.HCM trong năm 2020">Địa ốc Long Phát: Nhiều tín hiệu vươn mình trở lại từ thị trường BĐS Khu Nam Tp.HCM trong năm 2020</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-bds-ven-sai-gon-duoc-du-doan-se-bung-no-nhung-thang-cuoi-nam-nay.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: BĐS ven Sài Gòn được dự đoán sẽ bùng nổ những tháng cuối năm nay."><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Long Phát: BĐS ven Sài Gòn được dự đoán sẽ bùng nổ những tháng cuối năm nay."/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-bds-ven-sai-gon-duoc-du-doan-se-bung-no-nhung-thang-cuoi-nam-nay.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: BĐS ven Sài Gòn được dự đoán sẽ bùng nổ những tháng cuối năm nay.">Địa ốc Long Phát: BĐS ven Sài Gòn được dự đoán sẽ bùng nổ những tháng cuối năm nay.</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/lieu-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-co-chinh-xac.html" rel="bookmark" title="Liệu thông tin Địa Ốc Long Phát lừa đảo có chính xác?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Liệu thông tin Địa Ốc Long Phát lừa đảo có chính xác?"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/lieu-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-co-chinh-xac.html" rel="bookmark" title="Liệu thông tin Địa Ốc Long Phát lừa đảo có chính xác?">Liệu thông tin Địa Ốc Long Phát lừa đảo có chính xác?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/04-ly-do-giup-bds-dia-oc-tien-an-tai-long-an-cat-canh-trong-nam-2020.html" rel="bookmark" title="04 lý do giúp BĐS Địa Ốc Tiến An tại Long An “cất cánh” trong năm 2020"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="04 lý do giúp BĐS Địa Ốc Tiến An tại Long An “cất cánh” trong năm 2020"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/04-ly-do-giup-bds-dia-oc-tien-an-tai-long-an-cat-canh-trong-nam-2020.html" rel="bookmark" title="04 lý do giúp BĐS Địa Ốc Tiến An tại Long An “cất cánh” trong năm 2020">04 lý do giúp BĐS Địa Ốc Tiến An tại Long An “cất cánh” trong năm 2020</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dau-tu-vao-dia-oc-long-phat-thoi-gian-nao-la-hoan-hao-nhat.html" rel="bookmark" title="Đầu tư vào Địa Ốc Long Phát thời gian nào là hoàn hảo nhất?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đầu tư vào Địa Ốc Long Phát thời gian nào là hoàn hảo nhất?"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dau-tu-vao-dia-oc-long-phat-thoi-gian-nao-la-hoan-hao-nhat.html" rel="bookmark" title="Đầu tư vào Địa Ốc Long Phát thời gian nào là hoàn hảo nhất?">Đầu tư vào Địa Ốc Long Phát thời gian nào là hoàn hảo nhất?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-khang-dinh-vi-the-vang-trong-danh-muc-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát – Khẳng định vị thế vàng trong danh mục đầu tư"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát – Khẳng định vị thế vàng trong danh mục đầu tư"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-khang-dinh-vi-the-vang-trong-danh-muc-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát – Khẳng định vị thế vàng trong danh mục đầu tư">Đất nền Địa Ốc Long Phát – Khẳng định vị thế vàng trong danh mục đầu tư</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5f673c52d1201" data-td_block_id="td_uid_3_5f673c52d1201"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5f673c52d1201" data-td_block_id="td_uid_3_5f673c52d1201"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/thiet-bi-y-te-viet-nhat-bi-phat-va-truy-thu-gan-14-ty-tien-thue.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://www.michalsiml.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='9657' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="4dd043e8cf" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="54"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5f673c52daf08_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5f673c52daf08" ><script>var block_td_uid_8_5f673c52daf08 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5f673c52daf08.id = "td_uid_8_5f673c52daf08"; block_td_uid_8_5f673c52daf08.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5f673c52daf08_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5f673c52daf08_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5f673c52daf08.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5f673c52daf08.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5f673c52daf08.post_count = "3"; block_td_uid_8_5f673c52daf08.found_posts = "32090"; block_td_uid_8_5f673c52daf08.header_color = "#"; block_td_uid_8_5f673c52daf08.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5f673c52daf08.max_num_pages = "10697"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5f673c52daf08); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5f673c52daf08 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/suc-khoe/chia-se-giai-phap-dot-chay-mo-bung-theo-nguoi-nhat-ban.html" rel="bookmark" title="Chia sẻ giải pháp đốt cháy mỡ bụng theo người Nhật Bản"><img width="128" height="50" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/Be-max-giam-can-nhat.jpg-600x234.jpg" alt="" title="Chia sẻ giải pháp đốt cháy mỡ bụng theo người Nhật Bản"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/suc-khoe/chia-se-giai-phap-dot-chay-mo-bung-theo-nguoi-nhat-ban.html" rel="bookmark" title="Chia sẻ giải pháp đốt cháy mỡ bụng theo người Nhật Bản">Chia sẻ giải pháp đốt cháy mỡ bụng theo người Nhật Bản</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.michalsiml.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.michalsiml.com/author/batrung93">batrung93</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-20T08:42:54+00:00" >20 Tháng Chín, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.michalsiml.com/suc-khoe/chia-se-giai-phap-dot-chay-mo-bung-theo-nguoi-nhat-ban.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Bạn đang bị thừa cân quá nặng nề, đã trải qua nhiều cách làm khác nhau tuy nhiên chỉ là giải pháp tạm thời... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/noi-ngoai-that/gach-600x600-1-thung-bao-nhieu-vien-mot-so-mau-ban-chay-2020.html" rel="bookmark" title="Gạch 600×600 1 thùng bao nhiêu viên? Một số mẫu bán chạy 2020!"><img width="128" height="75" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/1-1-thung-gach-600x600-cao-bao-nhieu-vien.jpg" alt="" title="Gạch 600×600 1 thùng bao nhiêu viên? Một số mẫu bán chạy 2020!"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/noi-ngoai-that/gach-600x600-1-thung-bao-nhieu-vien-mot-so-mau-ban-chay-2020.html" rel="bookmark" title="Gạch 600×600 1 thùng bao nhiêu viên? Một số mẫu bán chạy 2020!">Gạch 600×600 1 thùng bao nhiêu viên? Một số mẫu bán chạy 2020!</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.michalsiml.com/category/noi-ngoai-that" class="td-post-category">Nội ngoại thất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.michalsiml.com/author/traitimbang1999">Traitimbang1999</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-19T02:37:22+00:00" >19 Tháng Chín, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.michalsiml.com/noi-ngoai-that/gach-600x600-1-thung-bao-nhieu-vien-mot-so-mau-ban-chay-2020.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Gạch 600x600 hay gạch 60x60 là một trong những dòng kích thước gạch bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Gạch 600x600 1... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/suc-khoe/tra-thai-doc-diep-ca-dokudami-orihiro-dam-bao-hang-chinh-hang.html" rel="bookmark" title="Trà thải độc diếp cá dokudami orihiro đảm bảo hàng chính hãng"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro.jpg 500w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro-420x420.jpg 420w" sizes="(max-width: 96px) 100vw, 96px" alt="" title="Trà thải độc diếp cá dokudami orihiro đảm bảo hàng chính hãng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/suc-khoe/tra-thai-doc-diep-ca-dokudami-orihiro-dam-bao-hang-chinh-hang.html" rel="bookmark" title="Trà thải độc diếp cá dokudami orihiro đảm bảo hàng chính hãng">Trà thải độc diếp cá dokudami orihiro đảm bảo hàng chính hãng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.michalsiml.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.michalsiml.com/author/batrung93">batrung93</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-18T14:40:22+00:00" >18 Tháng Chín, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.michalsiml.com/suc-khoe/tra-thai-doc-diep-ca-dokudami-orihiro-dam-bao-hang-chinh-hang.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Donkivn.com xin gửi tới quý khách hàng sản phẩm giúp làm đẹp da bằng sản phẩm trà thải độc diếp cá Dokudami Orihiro. Sản phẩm... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.michalsiml.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://www.michalsiml.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://www.michalsiml.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://www.michalsiml.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://www.michalsiml.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://www.michalsiml.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://www.michalsiml.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://www.michalsiml.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://www.michalsiml.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://www.michalsiml.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://www.michalsiml.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://www.michalsiml.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://www.michalsiml.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://www.michalsiml.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacai247.info/bong99" title="Link vào nhà cái Bong99 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/bong99</a>, <a href="https://tipkeomoingay.club/keo-thom" title="Tip Kèo Thơm - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/keo-thom</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a>, </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/suc-khoe/chia-se-giai-phap-dot-chay-mo-bung-theo-nguoi-nhat-ban.html" rel="bookmark" title="Chia sẻ giải pháp đốt cháy mỡ bụng theo người Nhật Bản"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/Be-max-giam-can-nhat.jpg-600x234-100x70.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/Be-max-giam-can-nhat.jpg-600x234-100x70.jpg 100w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/Be-max-giam-can-nhat.jpg-600x234-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chia sẻ giải pháp đốt cháy mỡ bụng theo người Nhật Bản"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/suc-khoe/chia-se-giai-phap-dot-chay-mo-bung-theo-nguoi-nhat-ban.html" rel="bookmark" title="Chia sẻ giải pháp đốt cháy mỡ bụng theo người Nhật Bản">Chia sẻ giải pháp đốt cháy mỡ bụng theo người Nhật...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-20T08:42:54+00:00" >20 Tháng Chín, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/noi-ngoai-that/gach-600x600-1-thung-bao-nhieu-vien-mot-so-mau-ban-chay-2020.html" rel="bookmark" title="Gạch 600×600 1 thùng bao nhiêu viên? Một số mẫu bán chạy 2020!"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/1-1-thung-gach-600x600-cao-bao-nhieu-vien-100x70.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/1-1-thung-gach-600x600-cao-bao-nhieu-vien-100x70.jpg 100w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/1-1-thung-gach-600x600-cao-bao-nhieu-vien-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Gạch 600×600 1 thùng bao nhiêu viên? Một số mẫu bán chạy 2020!"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/noi-ngoai-that/gach-600x600-1-thung-bao-nhieu-vien-mot-so-mau-ban-chay-2020.html" rel="bookmark" title="Gạch 600×600 1 thùng bao nhiêu viên? Một số mẫu bán chạy 2020!">Gạch 600×600 1 thùng bao nhiêu viên? Một số mẫu bán...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-19T02:37:22+00:00" >19 Tháng Chín, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/suc-khoe/tra-thai-doc-diep-ca-dokudami-orihiro-dam-bao-hang-chinh-hang.html" rel="bookmark" title="Trà thải độc diếp cá dokudami orihiro đảm bảo hàng chính hãng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro-100x70.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro-100x70.jpg 100w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/09/giam-can-bang-tra-orihiro-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Trà thải độc diếp cá dokudami orihiro đảm bảo hàng chính hãng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/suc-khoe/tra-thai-doc-diep-ca-dokudami-orihiro-dam-bao-hang-chinh-hang.html" rel="bookmark" title="Trà thải độc diếp cá dokudami orihiro đảm bảo hàng chính hãng">Trà thải độc diếp cá dokudami orihiro đảm bảo hàng chính...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-09-18T14:40:22+00:00" >18 Tháng Chín, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f673c5300bf1 --> <script type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.15'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.15'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.michalsiml.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.michalsiml.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>