Tp.HCM siết chặt tình trạng chuyển nhượng dự án để trục lợi

0
125

Uỷ ban nhân dân Tp.HCM vừa có văn bản gửi Giám đốc các sở: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính cùng Thanh tra Thành phố về giải pháp kiểm soát chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi, kiểm soát chặt chẽ công tác đấu giá đất, đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

</p> <p>Cụ thể, UBND Tp.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản; đề xuất xây dựng chuyên đề về giải pháp kiểm soát việc chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi.</p> <p>Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đấu giá trong lĩnh vực bất động sản; đề xuất xây dựng chuyên đề về đấu giá đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.</p> <p>Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu trong lĩnh vực bất động sản; đề xuất xây dựng chuyên đề đấu thầu dự án có sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.</p> <p>Các Sở được yêu cầu nhiệm vụ trên phải báo cáo, trình UBND Tp.HCM trước ngày 1/11/2018.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.michalsiml.com%2Fnha-dat%2Ftp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Tp.HCM+si%E1%BA%BFt+ch%E1%BA%B7t+t%C3%ACnh+tr%E1%BA%A1ng+chuy%E1%BB%83n+nh%C6%B0%E1%BB%A3ng+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%E1%BB%83+tr%E1%BB%A5c+l%E1%BB%A3i&url=http%3A%2F%2Fwww.michalsiml.com%2Fnha-dat%2Ftp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html&via=Michalsiml+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.michalsiml.com/nha-dat/tp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.michalsiml.com/nha-dat/tp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html&media=http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Tp.HCM+si%E1%BA%BFt+ch%E1%BA%B7t+t%C3%ACnh+tr%E1%BA%A1ng+chuy%E1%BB%83n+nh%C6%B0%E1%BB%A3ng+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%E1%BB%83+tr%E1%BB%A5c+l%E1%BB%A3i" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Tp.HCM+si%E1%BA%BFt+ch%E1%BA%B7t+t%C3%ACnh+tr%E1%BA%A1ng+chuy%E1%BB%83n+nh%C6%B0%E1%BB%A3ng+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%E1%BB%83+tr%E1%BB%A5c+l%E1%BB%A3i%20-%20http%3A%2F%2Fwww.michalsiml.com%2Fnha-dat%2Ftp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.michalsiml.com/nha-dat/tp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.michalsiml.com/nha-dat/tp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html" data-text="Tp.HCM siết chặt tình trạng chuyển nhượng dự án để trục lợi" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/malaysia-tinh-tang-thue-ban-tai-san-de-tra-bot-no-cong.html">Malaysia tính tăng thuế, bán tài sản để trả bớt nợ công</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/chung-khoan-chieu-910-cua-thien-tra-dia-vn-index-mat-sach-diem-tang.html">Chứng khoán chiều 9/10: Của thiên trả địa – VN-Index mất sạch điểm tăng</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://www.michalsiml.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-08T11:42:15+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-08T11:42:15+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.michalsiml.com/nha-dat/tp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Michalsiml news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Tp.HCM siết chặt tình trạng chuyển nhượng dự án để trục lợi"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5f2d9e490c70a_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5f2d9e490c70a" ><script>var block_td_uid_3_5f2d9e490c70a = new tdBlock(); block_td_uid_3_5f2d9e490c70a.id = "td_uid_3_5f2d9e490c70a"; block_td_uid_3_5f2d9e490c70a.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5f2d9e490c70a_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5f2d9e490c70a_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":26107,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5f2d9e490c70a.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5f2d9e490c70a.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5f2d9e490c70a.post_count = "6"; block_td_uid_3_5f2d9e490c70a.found_posts = "2984"; block_td_uid_3_5f2d9e490c70a.header_color = ""; block_td_uid_3_5f2d9e490c70a.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5f2d9e490c70a.max_num_pages = "498"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5f2d9e490c70a); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5f2d9e4910846" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5f2d9e490c70a" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5f2d9e491084c" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5f2d9e490c70a" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5f2d9e490c70a class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/lieu-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-co-chinh-xac.html" rel="bookmark" title="Liệu thông tin Địa Ốc Long Phát lừa đảo có chính xác?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Liệu thông tin Địa Ốc Long Phát lừa đảo có chính xác?"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/lieu-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-co-chinh-xac.html" rel="bookmark" title="Liệu thông tin Địa Ốc Long Phát lừa đảo có chính xác?">Liệu thông tin Địa Ốc Long Phát lừa đảo có chính xác?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/04-ly-do-giup-bds-dia-oc-tien-an-tai-long-an-cat-canh-trong-nam-2020.html" rel="bookmark" title="04 lý do giúp BĐS Địa Ốc Tiến An tại Long An “cất cánh” trong năm 2020"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="04 lý do giúp BĐS Địa Ốc Tiến An tại Long An “cất cánh” trong năm 2020"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/04-ly-do-giup-bds-dia-oc-tien-an-tai-long-an-cat-canh-trong-nam-2020.html" rel="bookmark" title="04 lý do giúp BĐS Địa Ốc Tiến An tại Long An “cất cánh” trong năm 2020">04 lý do giúp BĐS Địa Ốc Tiến An tại Long An “cất cánh” trong năm 2020</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dau-tu-vao-dia-oc-long-phat-thoi-gian-nao-la-hoan-hao-nhat.html" rel="bookmark" title="Đầu tư vào Địa Ốc Long Phát thời gian nào là hoàn hảo nhất?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đầu tư vào Địa Ốc Long Phát thời gian nào là hoàn hảo nhất?"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dau-tu-vao-dia-oc-long-phat-thoi-gian-nao-la-hoan-hao-nhat.html" rel="bookmark" title="Đầu tư vào Địa Ốc Long Phát thời gian nào là hoàn hảo nhất?">Đầu tư vào Địa Ốc Long Phát thời gian nào là hoàn hảo nhất?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-khang-dinh-vi-the-vang-trong-danh-muc-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát – Khẳng định vị thế vàng trong danh mục đầu tư"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát – Khẳng định vị thế vàng trong danh mục đầu tư"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-khang-dinh-vi-the-vang-trong-danh-muc-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát – Khẳng định vị thế vàng trong danh mục đầu tư">Đất nền Địa Ốc Long Phát – Khẳng định vị thế vàng trong danh mục đầu tư</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/bds-dia-oc-long-phat-vung-ven-thu-hut-nha-dau-tu.html" rel="bookmark" title="BĐS Địa Ốc Long Phát vùng ven thu hút Nhà đầu tư"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS Địa Ốc Long Phát vùng ven thu hút Nhà đầu tư"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/bds-dia-oc-long-phat-vung-ven-thu-hut-nha-dau-tu.html" rel="bookmark" title="BĐS Địa Ốc Long Phát vùng ven thu hút Nhà đầu tư">BĐS Địa Ốc Long Phát vùng ven thu hút Nhà đầu tư</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/42182.html" rel="bookmark" title="Những tiện ích Khu đô thị Địa Ốc Long Phát mang lại ?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những tiện ích Khu đô thị Địa Ốc Long Phát mang lại ?"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/42182.html" rel="bookmark" title="Những tiện ích Khu đô thị Địa Ốc Long Phát mang lại ?">Những tiện ích Khu đô thị Địa Ốc Long Phát mang lại ?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5f2d9e490c70a" data-td_block_id="td_uid_3_5f2d9e490c70a"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5f2d9e490c70a" data-td_block_id="td_uid_3_5f2d9e490c70a"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/tp-hcm-siet-chat-tinh-trang-chuyen-nhuong-du-an-de-truc-loi.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://www.michalsiml.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='26107' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="1ad1cc4bf8" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="45"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5f2d9e491317c_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5f2d9e491317c" ><script>var block_td_uid_8_5f2d9e491317c = new tdBlock(); block_td_uid_8_5f2d9e491317c.id = "td_uid_8_5f2d9e491317c"; block_td_uid_8_5f2d9e491317c.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5f2d9e491317c_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5f2d9e491317c_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5f2d9e491317c.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5f2d9e491317c.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5f2d9e491317c.post_count = "3"; block_td_uid_8_5f2d9e491317c.found_posts = "31927"; block_td_uid_8_5f2d9e491317c.header_color = "#"; block_td_uid_8_5f2d9e491317c.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5f2d9e491317c.max_num_pages = "10643"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5f2d9e491317c); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5f2d9e491317c class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/phap-luat/phan-tich-dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc.html" rel="bookmark" title="Phân tích điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học"><img width="128" height="54" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/phan-tich-dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/phan-tich-dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc.jpg 800w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/phan-tich-dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc-768x326.jpg 768w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/phan-tich-dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc-696x296.jpg 696w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" alt="" title="Phân tích điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/phap-luat/phan-tich-dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc.html" rel="bookmark" title="Phân tích điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học">Phân tích điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.michalsiml.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.michalsiml.com/author/batrung93">batrung93</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-08-07T16:15:46+00:00" >7 Tháng Tám, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.michalsiml.com/phap-luat/phan-tich-dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Phân tích điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Du học đang trở thành xu hướng với những gia đình... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/noi-nau-chao-bang-dien-se-mang-lai-nhung-uu-diem-tuyet-voi-nao.html" rel="bookmark" title="Nồi nấu cháo bằng điện sẽ mang lại những ưu điểm tuyệt vời nào?"><img width="72" height="96" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/f5ee2dd58f4d408d8d674c9f837f5275.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/f5ee2dd58f4d408d8d674c9f837f5275.png 768w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/f5ee2dd58f4d408d8d674c9f837f5275-696x928.png 696w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/f5ee2dd58f4d408d8d674c9f837f5275-315x420.png 315w" sizes="(max-width: 72px) 100vw, 72px" alt="" title="Nồi nấu cháo bằng điện sẽ mang lại những ưu điểm tuyệt vời nào?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/noi-nau-chao-bang-dien-se-mang-lai-nhung-uu-diem-tuyet-voi-nao.html" rel="bookmark" title="Nồi nấu cháo bằng điện sẽ mang lại những ưu điểm tuyệt vời nào?">Nồi nấu cháo bằng điện sẽ mang lại những ưu điểm tuyệt vời nào?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.michalsiml.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.michalsiml.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-08-07T08:34:47+00:00" >7 Tháng Tám, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/noi-nau-chao-bang-dien-se-mang-lai-nhung-uu-diem-tuyet-voi-nao.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Chắc hẳn trong chúng ta đã có rất nhiều người thấu hiểu sự khó khăn trong quá trình nấu cháo rồi. Với... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/day-la-cach-de-ban-co-chuyen-di-can-tho-tuyet-voi-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Đây là cách để bạn có chuyến đi Cần Thơ tuyệt vời nhất hiện nay"><img width="128" height="96" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/a82e881887833b610cd6402e98afab30.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/a82e881887833b610cd6402e98afab30.png 936w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/a82e881887833b610cd6402e98afab30-768x576.png 768w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/a82e881887833b610cd6402e98afab30-80x60.png 80w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/a82e881887833b610cd6402e98afab30-265x198.png 265w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/a82e881887833b610cd6402e98afab30-696x522.png 696w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/a82e881887833b610cd6402e98afab30-560x420.png 560w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" alt="" title="Đây là cách để bạn có chuyến đi Cần Thơ tuyệt vời nhất hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/day-la-cach-de-ban-co-chuyen-di-can-tho-tuyet-voi-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Đây là cách để bạn có chuyến đi Cần Thơ tuyệt vời nhất hiện nay">Đây là cách để bạn có chuyến đi Cần Thơ tuyệt vời nhất hiện...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.michalsiml.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.michalsiml.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-08-07T06:02:23+00:00" >7 Tháng Tám, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/day-la-cach-de-ban-co-chuyen-di-can-tho-tuyet-voi-nhat-hien-nay.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Du lịch Cần thơ không hề đơn giản một chút nào, chúng ta cần phải có một vài kinh nghiệm  mới khiến chuyến... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.michalsiml.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://www.michalsiml.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://www.michalsiml.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://www.michalsiml.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://www.michalsiml.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://www.michalsiml.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://www.michalsiml.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://www.michalsiml.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://www.michalsiml.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://www.michalsiml.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://www.michalsiml.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://www.michalsiml.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://www.michalsiml.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://www.michalsiml.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacai247.info/bong99" title="Link vào nhà cái Bong99 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/bong99</a>, <a href="https://tipkeomoingay.club/keo-thom" title="Tip Kèo Thơm - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/keo-thom</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">Gamebai.club</a> ,|<strong><a href="https://www.vwinaff.com/vn/a/1590004/172705" tag="vwin" rel="dofollow" title="vwin" target="blank">vwin</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/phap-luat/phan-tich-dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc.html" rel="bookmark" title="Phân tích điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/phan-tich-dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc-100x70.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/phan-tich-dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc-100x70.jpg 100w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/phan-tich-dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Phân tích điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/phap-luat/phan-tich-dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc.html" rel="bookmark" title="Phân tích điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học">Phân tích điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ tư...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-08-07T16:15:46+00:00" >7 Tháng Tám, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/noi-nau-chao-bang-dien-se-mang-lai-nhung-uu-diem-tuyet-voi-nao.html" rel="bookmark" title="Nồi nấu cháo bằng điện sẽ mang lại những ưu điểm tuyệt vời nào?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/f5ee2dd58f4d408d8d674c9f837f5275-100x70.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/f5ee2dd58f4d408d8d674c9f837f5275-100x70.png 100w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/f5ee2dd58f4d408d8d674c9f837f5275-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Nồi nấu cháo bằng điện sẽ mang lại những ưu điểm tuyệt vời nào?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/noi-nau-chao-bang-dien-se-mang-lai-nhung-uu-diem-tuyet-voi-nao.html" rel="bookmark" title="Nồi nấu cháo bằng điện sẽ mang lại những ưu điểm tuyệt vời nào?">Nồi nấu cháo bằng điện sẽ mang lại những ưu điểm...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-08-07T08:34:47+00:00" >7 Tháng Tám, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/day-la-cach-de-ban-co-chuyen-di-can-tho-tuyet-voi-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Đây là cách để bạn có chuyến đi Cần Thơ tuyệt vời nhất hiện nay"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/a82e881887833b610cd6402e98afab30-100x70.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/a82e881887833b610cd6402e98afab30-100x70.png 100w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2020/08/a82e881887833b610cd6402e98afab30-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Đây là cách để bạn có chuyến đi Cần Thơ tuyệt vời nhất hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/chua-duoc-phan-loai/day-la-cach-de-ban-co-chuyen-di-can-tho-tuyet-voi-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Đây là cách để bạn có chuyến đi Cần Thơ tuyệt vời nhất hiện nay">Đây là cách để bạn có chuyến đi Cần Thơ tuyệt...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-08-07T06:02:23+00:00" >7 Tháng Tám, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f2d9e492c4b1 --> <script type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.15'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.15'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.michalsiml.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.michalsiml.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>