7 mặt hàng nông sản xuất khẩu mang về hàng tỷ USD cho Việt Nam

0
224

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến năm 2018, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40 tỷ USD. Dù mới đi được hơn một nửa chặng đường của năm, song nhiều mặt hàng xuất khẩu đã đạt kim ngạch từ hơn 1 tỷ USD trở lên.

</p> <p>Dẫn đầu là gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Tháng 8/2018 ước kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 696 triệu USD, lũy kế xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 5,6 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017. </p> <p>Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc giữ vững vị trí là các thị trường chính của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2018 sang các thị trường này lần lượt đạt 2 tỷ USD (tăng 13,9%), 643 triệu USD (tăng 3,5%), 621 triệu USD (tăng 6,3%) và 540 triệu USD (tăng 54,6%). </p> <p>Đứng thứ hai ở vị trí xuất khẩu giá trị tỷ USD là thuỷ sản. Theo đó, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 8 năm 2018 ước đạt 739 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 8 tháng ước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường xuất khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2018, chiếm 53,8% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.<br /> </p> <p>Với tổng giá trị xuất khẩu 2,7 tỷ USD, rau quả tiếp tục là mặt hàng đứng thứ 3 trong chuỗi các sản phẩm nông nghiệp mang tỷ USD về cho Việt Nam.<br /> </p> <p>Tiếp theo là xuất khẩu cà phê, tháng 8/2018 ước đạt 143 nghìn tấn với giá trị đạt 260 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1,32 triệu tấn và 2,5 tỷ USD, tăng 15,5% về khối lượng nhưng giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.<br /> </p> <p>Gạo và Điều là hai mặt hàng cùng mang về 2,2 tỷ USD trong 8 tháng qua. Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 8 ước đạt 441 nghìn tấn với giá trị đạt 209 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 4,4 triệu tấn và 2,2 tỷ USD, tăng 6,8% về khối lượng và tăng 22,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.<br /> </p> <p>Lũy kế xuất khẩu điều nhân 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 238 nghìn tấn và với kim ngạch 2,2 tỷ USD, tăng 5,8% về lượng và tăng 0,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. </p> <p>Về thị trường, Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất với thị phần giá trị xuất khẩu lần lượt là 38,6%, 12,6% và 10,3%.</p> <p>Cuối cùng là mặt hàng cao su. Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 8/2018 đạt 163 nghìn tấn với giá trị đạt 207 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị xuất khẩu cao su 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 870 nghìn tấn và 1,2 tỷ USD, tăng 8,2% về khối lượng nhưng giảm 11,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.<br /> </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.michalsiml.com%2Fnha-dat%2F7-mat-hang-nong-san-xuat-khau-mang-ve-hang-ty-usd-cho-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=7+m%E1%BA%B7t+h%C3%A0ng+n%C3%B4ng+s%E1%BA%A3n+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+mang+v%E1%BB%81+h%C3%A0ng+t%E1%BB%B7+USD+cho+Vi%E1%BB%87t+Nam&url=http%3A%2F%2Fwww.michalsiml.com%2Fnha-dat%2F7-mat-hang-nong-san-xuat-khau-mang-ve-hang-ty-usd-cho-viet-nam.html&via=Michalsiml+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.michalsiml.com/nha-dat/7-mat-hang-nong-san-xuat-khau-mang-ve-hang-ty-usd-cho-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.michalsiml.com/nha-dat/7-mat-hang-nong-san-xuat-khau-mang-ve-hang-ty-usd-cho-viet-nam.html&media=http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=7+m%E1%BA%B7t+h%C3%A0ng+n%C3%B4ng+s%E1%BA%A3n+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+mang+v%E1%BB%81+h%C3%A0ng+t%E1%BB%B7+USD+cho+Vi%E1%BB%87t+Nam" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=7+m%E1%BA%B7t+h%C3%A0ng+n%C3%B4ng+s%E1%BA%A3n+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+mang+v%E1%BB%81+h%C3%A0ng+t%E1%BB%B7+USD+cho+Vi%E1%BB%87t+Nam%20-%20http%3A%2F%2Fwww.michalsiml.com%2Fnha-dat%2F7-mat-hang-nong-san-xuat-khau-mang-ve-hang-ty-usd-cho-viet-nam.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.michalsiml.com/nha-dat/7-mat-hang-nong-san-xuat-khau-mang-ve-hang-ty-usd-cho-viet-nam.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.michalsiml.com/nha-dat/7-mat-hang-nong-san-xuat-khau-mang-ve-hang-ty-usd-cho-viet-nam.html" data-text="7 mặt hàng nông sản xuất khẩu mang về hàng tỷ USD cho Việt Nam" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/jetstar-pacific-tiep-tuc-giu-ky-luc-cham-chuyen-bay.html">Jetstar Pacific tiếp tục giữ kỷ lục chậm chuyến bay</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://www.michalsiml.com/the-thao/dan-em-salah-keu-goi-su-ton-trong-danh-cho-ramos.html">Đàn em Salah kêu gọi sự tôn trọng dành cho Ramos</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://www.michalsiml.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-08T17:19:37+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-08T17:19:37+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.michalsiml.com/nha-dat/7-mat-hang-nong-san-xuat-khau-mang-ve-hang-ty-usd-cho-viet-nam.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Michalsiml news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="7 mặt hàng nông sản xuất khẩu mang về hàng tỷ USD cho Việt Nam"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_6100e4725939a_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_6100e4725939a" ><script>var block_td_uid_3_6100e4725939a = new tdBlock(); block_td_uid_3_6100e4725939a.id = "td_uid_3_6100e4725939a"; block_td_uid_3_6100e4725939a.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_6100e4725939a_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_6100e4725939a_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":15084,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_6100e4725939a.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_6100e4725939a.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_6100e4725939a.post_count = "6"; block_td_uid_3_6100e4725939a.found_posts = "3183"; block_td_uid_3_6100e4725939a.header_color = ""; block_td_uid_3_6100e4725939a.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_6100e4725939a.max_num_pages = "531"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_6100e4725939a); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_6100e4725dd82" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_6100e4725939a" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_6100e4725dd8b" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_6100e4725939a" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_6100e4725939a class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/opulent-paradise-buc-tranh-song-dong-khu-cong-vien.html" rel="bookmark" title="Opulent Paradise bức tranh sống động khu công viên"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Opulent Paradise bức tranh sống động khu công viên"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/opulent-paradise-buc-tranh-song-dong-khu-cong-vien.html" rel="bookmark" title="Opulent Paradise bức tranh sống động khu công viên">Opulent Paradise bức tranh sống động khu công viên</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/parkview-apartment-binh-duong-du-an-can-ho-bang-gia-cap-nhat-dep-tu-nhien.html" rel="bookmark" title="ParkView Apartment Bình Dương Dự án căn hộ bảng giá cập nhật đẹp tự nhiên"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="ParkView Apartment Bình Dương Dự án căn hộ bảng giá cập nhật đẹp tự nhiên"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/parkview-apartment-binh-duong-du-an-can-ho-bang-gia-cap-nhat-dep-tu-nhien.html" rel="bookmark" title="ParkView Apartment Bình Dương Dự án căn hộ bảng giá cập nhật đẹp tự nhiên">ParkView Apartment Bình Dương Dự án căn hộ bảng giá cập nhật đẹp tự nhiên</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/can-ho-cao-cap-pcc1-complex-khong-gian-sang-trong.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp PCC1 Complex không gian sang trọng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ cao cấp PCC1 Complex không gian sang trọng"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/can-ho-cao-cap-pcc1-complex-khong-gian-sang-trong.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp PCC1 Complex không gian sang trọng">Căn hộ cao cấp PCC1 Complex không gian sang trọng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/phu-dong-sky-garden-khu-du-an-chuan-muc-song-moi-thiet-ke-mo.html" rel="bookmark" title="Phú Đông Sky Garden Khu dự án chuẩn mực sống mới thiết kế mở"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Phú Đông Sky Garden Khu dự án chuẩn mực sống mới thiết kế mở"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/phu-dong-sky-garden-khu-du-an-chuan-muc-song-moi-thiet-ke-mo.html" rel="bookmark" title="Phú Đông Sky Garden Khu dự án chuẩn mực sống mới thiết kế mở">Phú Đông Sky Garden Khu dự án chuẩn mực sống mới thiết kế mở</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/quinter-residence-dien-tich-da-dang-khu-dan-tri.html" rel="bookmark" title="Quinter Residence diện tích đa dạng khu dân trí"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Quinter Residence diện tích đa dạng khu dân trí"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/quinter-residence-dien-tich-da-dang-khu-dan-tri.html" rel="bookmark" title="Quinter Residence diện tích đa dạng khu dân trí">Quinter Residence diện tích đa dạng khu dân trí</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/khu-du-an-rainbow-linh-dam-thiet-ke-rat-tinh-te.html" rel="bookmark" title="Khu dự án Rainbow Linh Đàm thiết kế rất tinh tế"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu dự án Rainbow Linh Đàm thiết kế rất tinh tế"/></a></div> <a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/nha-dat/khu-du-an-rainbow-linh-dam-thiet-ke-rat-tinh-te.html" rel="bookmark" title="Khu dự án Rainbow Linh Đàm thiết kế rất tinh tế">Khu dự án Rainbow Linh Đàm thiết kế rất tinh tế</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_6100e4725939a" data-td_block_id="td_uid_3_6100e4725939a"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_6100e4725939a" data-td_block_id="td_uid_3_6100e4725939a"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/7-mat-hang-nong-san-xuat-khau-mang-ve-hang-ty-usd-cho-viet-nam.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://www.michalsiml.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='15084' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="fe77a0f380" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="103"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_6100e47260353_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_6100e47260353" ><script>var block_td_uid_8_6100e47260353 = new tdBlock(); block_td_uid_8_6100e47260353.id = "td_uid_8_6100e47260353"; block_td_uid_8_6100e47260353.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_6100e47260353_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_6100e47260353_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_6100e47260353.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_6100e47260353.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_6100e47260353.post_count = "3"; block_td_uid_8_6100e47260353.found_posts = "32728"; block_td_uid_8_6100e47260353.header_color = "#"; block_td_uid_8_6100e47260353.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_6100e47260353.max_num_pages = "10910"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_6100e47260353); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_6100e47260353 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/may-bom-tang-ap-la-gi.html" rel="bookmark" title="Máy bơm tăng áp là gì?"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/panasonic-day-cao.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/panasonic-day-cao.jpg 780w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/panasonic-day-cao-768x768.jpg 768w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/panasonic-day-cao-696x696.jpg 696w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/panasonic-day-cao-420x420.jpg 420w" sizes="(max-width: 96px) 100vw, 96px" alt="" title="Máy bơm tăng áp là gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/may-bom-tang-ap-la-gi.html" rel="bookmark" title="Máy bơm tăng áp là gì?">Máy bơm tăng áp là gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.michalsiml.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.michalsiml.com/author/maylanh24h">0932088994</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-07-28T02:19:06+00:00" >28 Tháng Bảy, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/may-bom-tang-ap-la-gi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Hướng dẫn lựa chọn máy bơm nước đẩy cao tòa nhà cao tầng Máy bơm nước đẩy cao-máy bơm nước nhà cao tầng nhà Máy bơm... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/thong-bao-moi-nhat-ve-dai-loan-cam-nhap-canh-tu-thang-5-2021.html" rel="bookmark" title="Thông báo mới nhất về Đài Loan cấm nhập cảnh từ tháng 5 2021"><img width="128" height="80" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/dai-loan-cam-nhap-canh.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/dai-loan-cam-nhap-canh.jpg 620w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/dai-loan-cam-nhap-canh-356x220.jpg 356w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" alt="" title="Thông báo mới nhất về Đài Loan cấm nhập cảnh từ tháng 5 2021"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/thong-bao-moi-nhat-ve-dai-loan-cam-nhap-canh-tu-thang-5-2021.html" rel="bookmark" title="Thông báo mới nhất về Đài Loan cấm nhập cảnh từ tháng 5 2021">Thông báo mới nhất về Đài Loan cấm nhập cảnh từ tháng 5 2021</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.michalsiml.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.michalsiml.com/author/traitimbang1999">Traitimbang1999</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-07-27T08:26:15+00:00" >27 Tháng Bảy, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/thong-bao-moi-nhat-ve-dai-loan-cam-nhap-canh-tu-thang-5-2021.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Đài Loan cấm nhập cảnh và Đài Loan cho nhập cảnh chưa và lao động Việt muốn nhập cảnh sang Đài Loan thì cần... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/tong-quan-ve-may-bom-nuoc-pentax.html" rel="bookmark" title="Tổng quan về máy bơm nước Pentax"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/bom-ebara.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/bom-ebara.jpg 500w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/bom-ebara-420x420.jpg 420w" sizes="(max-width: 96px) 100vw, 96px" alt="" title="Tổng quan về máy bơm nước Pentax"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/tong-quan-ve-may-bom-nuoc-pentax.html" rel="bookmark" title="Tổng quan về máy bơm nước Pentax">Tổng quan về máy bơm nước Pentax</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.michalsiml.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.michalsiml.com/author/maylanh24h">0932088994</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-07-26T09:17:08+00:00" >26 Tháng Bảy, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/tong-quan-ve-may-bom-nuoc-pentax.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Tổng quan về máy bơm nước Pentax Thương hiệu máy bơm nước Pentax hiện nay đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.michalsiml.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://www.michalsiml.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://www.michalsiml.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://www.michalsiml.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://www.michalsiml.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://www.michalsiml.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://www.michalsiml.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://www.michalsiml.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://www.michalsiml.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://www.michalsiml.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://www.michalsiml.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://www.michalsiml.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://www.michalsiml.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://www.michalsiml.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://www.michalsiml.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://fabet88.me/" target="_blank" title = "nhà cái FABET">https://fabet88.me/</a> <a href="https://nhacaiuytin247.com/nha-cai-fcb8" title="Review nhà cái Fcb8 - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/nha-cai-fcb8</a> <a href="https://oxbet.icu" title="Oxbet.com – Link vào Oxbet – Tải Game Oxbet – Nhà cái Oxbet, Ox Bet uy tín hay lừa đảo">https://oxbet.icu</a> , <a href="http://soikeo.info" title="Soi Kèo Euro 2020 - 2021">http://soikeo.info/euro-2020</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a>, </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/may-bom-tang-ap-la-gi.html" rel="bookmark" title="Máy bơm tăng áp là gì?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/panasonic-day-cao-100x70.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/panasonic-day-cao-100x70.jpg 100w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/panasonic-day-cao-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Máy bơm tăng áp là gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/may-bom-tang-ap-la-gi.html" rel="bookmark" title="Máy bơm tăng áp là gì?">Máy bơm tăng áp là gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-07-28T02:19:06+00:00" >28 Tháng Bảy, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/thong-bao-moi-nhat-ve-dai-loan-cam-nhap-canh-tu-thang-5-2021.html" rel="bookmark" title="Thông báo mới nhất về Đài Loan cấm nhập cảnh từ tháng 5 2021"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/dai-loan-cam-nhap-canh-100x70.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/dai-loan-cam-nhap-canh-100x70.jpg 100w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/dai-loan-cam-nhap-canh-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Thông báo mới nhất về Đài Loan cấm nhập cảnh từ tháng 5 2021"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/thong-bao-moi-nhat-ve-dai-loan-cam-nhap-canh-tu-thang-5-2021.html" rel="bookmark" title="Thông báo mới nhất về Đài Loan cấm nhập cảnh từ tháng 5 2021">Thông báo mới nhất về Đài Loan cấm nhập cảnh từ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-07-27T08:26:15+00:00" >27 Tháng Bảy, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/tong-quan-ve-may-bom-nuoc-pentax.html" rel="bookmark" title="Tổng quan về máy bơm nước Pentax"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/bom-ebara-100x70.jpg" srcset="http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/bom-ebara-100x70.jpg 100w, http://www.michalsiml.com/wp-content/uploads/2021/07/bom-ebara-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tổng quan về máy bơm nước Pentax"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.michalsiml.com/san-pham-dich-vu/tong-quan-ve-may-bom-nuoc-pentax.html" rel="bookmark" title="Tổng quan về máy bơm nước Pentax">Tổng quan về máy bơm nước Pentax</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-07-26T09:17:08+00:00" >26 Tháng Bảy, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 6100e4726fe7a --> <script type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.18'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.18'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.michalsiml.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.michalsiml.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.michalsiml.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>